De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gaat door! Dat volgt uit de novelle die staatssecretaris Wiebes op 23 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Met de novelle wijzigt het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat op Prinsjesdag 2016 werd ingediend. Wat verandert er? Eigenlijk niet zo veel.