De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gaat door! Dat volgt uit de novelle die staatssecretaris Wiebes op 23 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Met de novelle wijzigt het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat op Prinsjesdag 2016 werd ingediend. Wat verandert er? Eigenlijk niet zo veel.

De novelle was nodig omdat de stemming over het wetsvoorstel in december 2016 op het laatste moment werd uitgesteld vanwege een mogelijk heffingslek. Dat heffingslek bestaat volgens de wetgever niet. Toch moet het wetsvoorstel worden aangepast, omdat het nu niet meer op 1 januari 2017 in werking kan treden. Daarom zetten wij de wijzigingen op een rij.

Wijzigingen

De wet zal niet op 1 januari 2017 in werking treden, maar pas op 1 april 2017. Dit betekent dat het niet mogelijk is om het pensioen voor 1 april 2017 af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. U krijgt drie maanden extra de tijd om uw pensioenopbouw stop te zetten of uw extern verzekerde pensioen terug te halen naar eigen beheer.

Uiterlijk 30 juni 2017 pensioenopbouw beëindigen

Uiterlijk op 30 juni 2017 moet u de pensioenopbouw beëindigen. Doet u dat niet, dan wordt de volle waarde van het pensioen belast met loonbelasting. Meer weten wat Pensioen in Eigen Beheer voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons. Wij gaan graag met u om de tafel..