Skip to main content Skip to search

Belastingen

optUmaal belastingen
besparen met belastingen

BESPAREN MET BELASTINGEN

Belastingen is dat geen mooie manier om te besparen? Het woord belastingen heeft toch altijd een wat vervelende bijklank. Iedereen in Nederland heeft er mee te maken en niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Eerlijk is eerlijk, optUmaal kan dat ook niet voorkomen. Wel streeft optUmaal naar een minimale belastingdruk voor haar cliënten. Nederland heeft een woud van belastingwetten en -regelingen. Het valt voor een buitenstaander niet mee om daar de meest voordelige en optimale weg in te vinden.

 

Voor optUmaal is dat juist dagelijkse kost en inspirerend! Wij adviseren veel op het gebied van belastingen. Die adviezen vinden vervolgens altijd hun weerslag in een belastingaangifte. Omdat zowel de adviezen als de aangiften door optUmaal worden verzorgd, kunt u er zeker van zijn dat het met een advies beoogde belastingvoordeel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

AANGIFTE & BEZWAARPROCEDURE

Wat optUmaal zoal voor u kan doen? Nou, wij verzorgen onder andere aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en schenkbelasting. Wij zijn dus uw belastingadviseur op alle gebieden. Daarnaast zijn wij u ook graag van dienst op het gebied van toeslagen. Hoewel geen echte vorm van belasting, zijn toeslagen toch onlosmakelijk verbonden met de inkomstenbelastingaangifte.

Bezwaarprocedure

In het verlengde van het verzorgen van belastingaangiften ligt ook het voeren van bezwaarprocedures. Overal gaat wel eens iets mis en dat geldt niet in het minst ook voor de Belastingdienst. Als er een fout wordt gemaakt bij het opleggen van een belastingaanslag, dan kunt u uw rechten alleen veilig stellen door het maken van bezwaar. Een bezwaarprocedure is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost, maar voor ons is het dat wel. optUmaal verzorgt daarom een eventuele bezwaarprocedure graag voor u. optUmaal is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en het NOAB (meer over die lidmaatschappen is te lezen bij over ons). U kunt er daarom vanuit gaan dat wij altijd op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in de wereld van belastingen.

Meer weten? We bellen u graag terug!

Ik wil het graag hebben over:

Beste bezoeker,

Op 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is een uitzonderlijke situatie met maatschappelijk zeer ingrijpende maatregelen. Wij zullen de gegeven adviezen volgen. Concreet hanteren wij daarom - in ieder geval tot 6 april 2020 - de volgende uitgangspunten.

Geen fysieke afspraken
We zullen geen fysieke afspraken meer plannen en alle reeds geplande afspraken afzeggen of uitstellen tot een later moment. Voor de afspraken inzake aangiftewerkzaamheden betekent dit dat wij onze cliënten zullen vragen de gegevens voor de aangifte dit jaar in onze brievenbus te deponeren. Wij zullen dit jaar de aangiften verzorgen zonder een fysieke afspraak. Dat is minder persoonlijk, maar het is niet anders in deze onwerkelijke tijd. Het opschuiven van deze werkzaamheden is niet wenselijk.

Bezetting kantoor/thuiswerken
Ingaande 16 maart zullen wij zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken achter te laten in de hal, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot
Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie het juiste te doen, verantwoording te nemen en wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte voor een ieder en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal