Skip to main content Skip to search

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

optUmaal MVO
CSR optumaal

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over sociaal en duurzaam ondernemen en werken. Doel is om bij te dragen aan een circulaire en inclusieve (regionale) economie. MVO wordt gekoppeld aan de drie P’s: People, Planet en Profit.

MVO-ondernemers moeten op elk van deze drie P’s goede praktijk toepassingen laten zien die passen bij de aard en omvang van het bedrijf. Deze praktijk-toepassingen moeten bijdragen aan de circulaire, inclusieve economie en de (regionale) samenleving als zodanig. Meer informatie is te vinden op www.assenvoorassen.nl.

WAT KUNNEN WIJ MET U BETEKENEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST?

Op elk van de drie P’s heeft MVO-Alliantie Noord Nederland door middel van het afgeven van een MVO-certificaat geoordeeld dat optUmaal gebruik maakt van goede praktijk-toepassingen.

People, omdat wij een erkend leerbedrijf zijn en wij jonge mensen de kans geven om praktijkervaring op te doen. Ook laten wij bijvoorbeeld ons drukwerk verzorgen door Plan-Support Grafischcentrum van Daat Drenthe 

Planet, omdat wij streven naar zo min mogelijk papiergebruik. Helaas is daar in ons werk niet volledig aan te ontkomen, maar wij printen dan wel op FSC-papier. Rapportages verstrekken wij bij voorkeur digitaal aan onze cliënten en de ervaring leert dat dit ook wordt gewaardeerd.

Profit, omdat MVO-ondernemen niet alleen goed is voor mens en milieu, maar ook financieel doorgaans minder kosten met zich meebrengt dan een minder verantwoorde werkwijze.

Samen naar een Duurzame toekomst kijken? Neem contact op!

    Ik wil het graag hebben over: