Skip to main content Skip to search

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

optUmaal MVO
CSR optumaal

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over sociaal en duurzaam ondernemen en werken. Doel is om bij te dragen aan een circulaire en inclusieve (regionale) economie. MVO wordt gekoppeld aan de drie P’s: People, Planet en Profit.

MVO-ondernemers moeten op elk van deze drie P’s goede praktijk toepassingen laten zien die passen bij de aard en omvang van het bedrijf. Deze praktijk-toepassingen moeten bijdragen aan de circulaire, inclusieve economie en de (regionale) samenleving als zodanig. Meer informatie is te vinden op www.assenvoorassen.nl.

WAT KUNNEN WIJ MET U BETEKENEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST?

Op elk van de drie P’s heeft MVO-Alliantie Noord Nederland door middel van het afgeven van een MVO-certificaat geoordeeld dat optUmaal gebruik maakt van goede praktijk-toepassingen.

People, omdat wij een erkend leerbedrijf zijn en wij jonge mensen de kans geven om praktijkervaring op te doen. Ook laten wij bijvoorbeeld ons drukwerk verzorgen door Plan-Support Grafischcentrum van Daat Drenthe 

Planet, omdat wij streven naar zo min mogelijk papiergebruik. Helaas is daar in ons werk niet volledig aan te ontkomen, maar wij printen dan wel op FSC-papier. Rapportages verstrekken wij bij voorkeur digitaal aan onze cliënten en de ervaring leert dat dit ook wordt gewaardeerd.

Profit, omdat MVO-ondernemen niet alleen goed is voor mens en milieu, maar ook financieel doorgaans minder kosten met zich meebrengt dan een minder verantwoorde werkwijze.

Samen naar een Duurzame toekomst kijken? Neem contact op!

Ik wil het graag hebben over:

Beste bezoeker,

Ondanks dat de wereld en dus ook Nederland nog altijd in de ban is van het coronavirusvirus, worden de maatregelen langzaamaan weer versoepeld en dat geldt ook voor ons protocol. Uiteraard zullen wij de gegeven adviezen blijven volgen. Concreet hanteren wij tot nader bericht de volgende uitgangspunten.

Fysieke afspraken na 1 juni 2020 onder voorwaarden weer mogelijk

Vanaf 1 juni 2020 zullen er onder voorwaarden weer fysieke afspraken gepland kunnen worden op ons kantoor. Daarbij geldt dan een maximaal aantal personen van vier tegelijkertijd (inclusief wijzelf). In onze spreekkamer is op die manier invulling te geven aan de 1,5 meter afstand. Sowieso geven wij elkaar de ruimte en schudden wij geen handen.

Het weer plannen van fysieke afspraken brengt onvermijdelijk met zich mee dat er bij ons op kantoor meer “verkeer” zal zijn. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan hygiëne, maar een virusvrije omgeving is door ons logischerwijs niet te garanderen. In dit kader doen wij een klemmend beroep op u om geen afspraken te plannen - danwel deze af te zeggen - wanneer u verkoudheids- of mogelijke coronaklachten hebt.

Bezetting kantoor/thuiswerken

Voorlopig werken wij nog wel zoveel mogelijk thuis. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken te brengen, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot

Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie mee te bewegen met de ontwikkelingen, het juiste te doen en verantwoording te nemen. Wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal