Skip to main content Skip to search

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

optUmaal MVO
CSR optumaal

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over sociaal en duurzaam ondernemen en werken. Doel is om bij te dragen aan een circulaire en inclusieve (regionale) economie. MVO wordt gekoppeld aan de drie P’s: People, Planet en Profit.

MVO-ondernemers moeten op elk van deze drie P’s goede praktijk toepassingen laten zien die passen bij de aard en omvang van het bedrijf. Deze praktijk-toepassingen moeten bijdragen aan de circulaire, inclusieve economie en de (regionale) samenleving als zodanig. Meer informatie is te vinden op www.assenvoorassen.nl.

WAT KUNNEN WIJ MET U BETEKENEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST?

Op elk van de drie P’s heeft MVO-Alliantie Noord Nederland door middel van het afgeven van een MVO-certificaat geoordeeld dat optUmaal gebruik maakt van goede praktijk-toepassingen.

People, omdat wij een erkend leerbedrijf zijn en wij jonge mensen de kans geven om praktijkervaring op te doen. Ook laten wij bijvoorbeeld ons drukwerk verzorgen door Plan-Support Grafischcentrum van Daat Drenthe 

Planet, omdat wij streven naar zo min mogelijk papiergebruik. Helaas is daar in ons werk niet volledig aan te ontkomen, maar wij printen dan wel op FSC-papier. Rapportages verstrekken wij bij voorkeur digitaal aan onze cliënten en de ervaring leert dat dit ook wordt gewaardeerd.

Profit, omdat MVO-ondernemen niet alleen goed is voor mens en milieu, maar ook financieel doorgaans minder kosten met zich meebrengt dan een minder verantwoorde werkwijze.

Samen naar een Duurzame toekomst kijken? Neem contact op!

Ik wil het graag hebben over:

Beste bezoeker,

Op 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is een uitzonderlijke situatie met maatschappelijk zeer ingrijpende maatregelen. Wij zullen de gegeven adviezen volgen. Concreet hanteren wij daarom - in ieder geval tot 6 april 2020 - de volgende uitgangspunten.

Geen fysieke afspraken
We zullen geen fysieke afspraken meer plannen en alle reeds geplande afspraken afzeggen of uitstellen tot een later moment. Voor de afspraken inzake aangiftewerkzaamheden betekent dit dat wij onze cliënten zullen vragen de gegevens voor de aangifte dit jaar in onze brievenbus te deponeren. Wij zullen dit jaar de aangiften verzorgen zonder een fysieke afspraak. Dat is minder persoonlijk, maar het is niet anders in deze onwerkelijke tijd. Het opschuiven van deze werkzaamheden is niet wenselijk.

Bezetting kantoor/thuiswerken
Ingaande 16 maart zullen wij zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken achter te laten in de hal, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot
Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie het juiste te doen, verantwoording te nemen en wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte voor een ieder en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal