Skip to main content Skip to search

Downloads

Handige Downloads

Gegevens voor de Jaarrekening 2019

Checklist inkomstenbelasting 2019

Veelgestelde Vragen

Normaal gesproken moet aangifte worden gedaan vóór 1 mei na afloop van het aangiftejaar. Voor fiscale dienstverleners – zoals optUmaal – bestaat de mogelijkheid om cliënten onder te brengen in de zogenaamde uitstelregeling. In dat geval wordt de uiterste inleverdatum (in principe) met twaalf maanden verlengd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen en werken op een sociale en duurzame manier. Hoe optUmaal daar invulling aan geeft kunt u op de MVO pagina lezen. Ook kunt u op assenvoorassen.nl meer informatie vinden.

Dit is waarschijnlijk de vraag die ons het vaakst gesteld wordt en hoe graag wij het ook willen, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Los van de mogelijkheid om voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting een andere keuze te maken dan voor de omzetbelasting, is de keuze van veel factoren afhankelijk. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: is de auto nieuw of tweedehands, wat is de aanschafprijs, is het een BTW- of margeauto, wat is de oorspronkelijke cataloguswaarde, wat is het relevante bijtellingspercentage en hoe lang is dat percentage nog van toepassing, hoeveel kilometers worden er naar verwachting zakelijk gereden en hoeveel privé? En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Het antwoord is dus altijd maatwerk. Belangrijk maatwerk, omdat een fiscaal optimale keuze jaarlijks flink wat (belasting)voordeel op kan leveren. Wilt u een concreet advies, neem dan contact met ons op.

Beste bezoeker,

Ondanks dat de wereld en dus ook Nederland nog altijd in de ban is van het coronavirusvirus, worden de maatregelen langzaamaan weer versoepeld en dat geldt ook voor ons protocol. Uiteraard zullen wij de gegeven adviezen blijven volgen. Concreet hanteren wij tot nader bericht de volgende uitgangspunten.

Fysieke afspraken na 1 juni 2020 onder voorwaarden weer mogelijk

Vanaf 1 juni 2020 zullen er onder voorwaarden weer fysieke afspraken gepland kunnen worden op ons kantoor. Daarbij geldt dan een maximaal aantal personen van vier tegelijkertijd (inclusief wijzelf). In onze spreekkamer is op die manier invulling te geven aan de 1,5 meter afstand. Sowieso geven wij elkaar de ruimte en schudden wij geen handen.

Het weer plannen van fysieke afspraken brengt onvermijdelijk met zich mee dat er bij ons op kantoor meer “verkeer” zal zijn. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan hygiëne, maar een virusvrije omgeving is door ons logischerwijs niet te garanderen. In dit kader doen wij een klemmend beroep op u om geen afspraken te plannen - danwel deze af te zeggen - wanneer u verkoudheids- of mogelijke coronaklachten hebt.

Bezetting kantoor/thuiswerken

Voorlopig werken wij nog wel zoveel mogelijk thuis. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken te brengen, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot

Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie mee te bewegen met de ontwikkelingen, het juiste te doen en verantwoording te nemen. Wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal