Skip to main content Skip to search

Downloads

Handige Downloads

Gegevens voor de Jaarrekening 2019

Checklist inkomstenbelasting 2019

Veelgestelde Vragen

Normaal gesproken moet aangifte worden gedaan vóór 1 mei na afloop van het aangiftejaar. Voor fiscale dienstverleners – zoals optUmaal – bestaat de mogelijkheid om cliënten onder te brengen in de zogenaamde uitstelregeling. In dat geval wordt de uiterste inleverdatum (in principe) met twaalf maanden verlengd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen en werken op een sociale en duurzame manier. Hoe optUmaal daar invulling aan geeft kunt u op de MVO pagina lezen. Ook kunt u op assenvoorassen.nl meer informatie vinden.

Dit is waarschijnlijk de vraag die ons het vaakst gesteld wordt en hoe graag wij het ook willen, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Los van de mogelijkheid om voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting een andere keuze te maken dan voor de omzetbelasting, is de keuze van veel factoren afhankelijk. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: is de auto nieuw of tweedehands, wat is de aanschafprijs, is het een BTW- of margeauto, wat is de oorspronkelijke cataloguswaarde, wat is het relevante bijtellingspercentage en hoe lang is dat percentage nog van toepassing, hoeveel kilometers worden er naar verwachting zakelijk gereden en hoeveel privé? En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Het antwoord is dus altijd maatwerk. Belangrijk maatwerk, omdat een fiscaal optimale keuze jaarlijks flink wat (belasting)voordeel op kan leveren. Wilt u een concreet advies, neem dan contact met ons op.

Beste bezoeker,

Op 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is een uitzonderlijke situatie met maatschappelijk zeer ingrijpende maatregelen. Wij zullen de gegeven adviezen volgen. Concreet hanteren wij daarom - in ieder geval tot 6 april 2020 - de volgende uitgangspunten.

Geen fysieke afspraken
We zullen geen fysieke afspraken meer plannen en alle reeds geplande afspraken afzeggen of uitstellen tot een later moment. Voor de afspraken inzake aangiftewerkzaamheden betekent dit dat wij onze cliënten zullen vragen de gegevens voor de aangifte dit jaar in onze brievenbus te deponeren. Wij zullen dit jaar de aangiften verzorgen zonder een fysieke afspraak. Dat is minder persoonlijk, maar het is niet anders in deze onwerkelijke tijd. Het opschuiven van deze werkzaamheden is niet wenselijk.

Bezetting kantoor/thuiswerken
Ingaande 16 maart zullen wij zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken achter te laten in de hal, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot
Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie het juiste te doen, verantwoording te nemen en wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte voor een ieder en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal