Skip to main content Skip to search

Downloads

Handige Downloads

Gegevens voor de Jaarrekening 2022

Checklist inkomstenbelasting 2022

Veelgestelde Vragen

Normaal gesproken moet aangifte worden gedaan vóór 1 mei na afloop van het aangiftejaar. Voor fiscale dienstverleners – zoals optUmaal – bestaat de mogelijkheid om cliënten onder te brengen in de zogenaamde uitstelregeling. In dat geval wordt de uiterste inleverdatum (in principe) met twaalf maanden verlengd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen en werken op een sociale en duurzame manier. Hoe optUmaal daar invulling aan geeft kunt u op de MVO pagina lezen. Ook kunt u op assenvoorassen.nl meer informatie vinden.

Dit is waarschijnlijk de vraag die ons het vaakst gesteld wordt en hoe graag wij het ook willen, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Los van de mogelijkheid om voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting een andere keuze te maken dan voor de omzetbelasting, is de keuze van veel factoren afhankelijk. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: is de auto nieuw of tweedehands, wat is de aanschafprijs, is het een BTW- of margeauto, wat is de oorspronkelijke cataloguswaarde, wat is het relevante bijtellingspercentage en hoe lang is dat percentage nog van toepassing, hoeveel kilometers worden er naar verwachting zakelijk gereden en hoeveel privé? En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Het antwoord is dus altijd maatwerk. Belangrijk maatwerk, omdat een fiscaal optimale keuze jaarlijks flink wat (belasting)voordeel op kan leveren. Wilt u een concreet advies, neem dan contact met ons op.