Skip to main content Skip to search

Financiële Advisering

optUmaal financiele advisering
regelingen en pensioenen optUmaal

FINANCIELE ADVISERING

Uw situatie, ons gemotiveerde advies, uw weloverwogen keuze. optUmaal adviseert vooral op het gebied van belastingen of over vraagstukken die daar raakvlakken mee hebben, zoals financieel advies. Dagelijks krijgt optUmaal vragen van cliënten als: “Is aflossen van mijn eigenwoningschuld verstandig?” of “Is het verstandig om een auto zakelijk of privé aan te schaffen en wat zijn dan de fiscale consequenties?” Op beide vragen is het antwoord volledig afhankelijk van de situatie. Voor wat betreft de vraag over eigenwoningschuld (of in de volksmond: de hypotheek) speelt bijvoorbeeld een rol hoe het overige vermogen van een cliënt er uit ziet, hoe hoog de totale eigenwoningschuld is, wat de waarde is van de woning, wat het rentepercentage is van de hypotheek, hoe lang de rente nog vast staat, welk rendement behaald wordt over het overige vermogen, enzovoort.

 

Wij begrijpen dat de vele vragen u wellicht nog meer vragen doet stellen. Met ons financieel advies proberen wij u te helpen om de juiste keuze te maken. optUmaal denkt graag met u mee.

REGELINGEN & PENSIOENEN

Sowieso denken wij actief mee met onze cliënten. Bij de directeur grootaandeelhouder bijvoorbeeld over zijn dividendbeleid en de structuur van zijn onderneming. Als de situatie daar om vraagt begeleiden wij herstructureringen. Denk daarbij ook aan de afstemming met de notaris en met de Belastingdienst. Maar ook voor de kleine ondernemer denken wij graag mee over belangrijke stappen.

Pensioenen en subsidies

Op het gebied van pensioenen en subsidies onderhouden wij zeer nauwe banden met externe partijen die absoluut tot de top behoren op hun vakgebied. Op het gebied van pensioenen werken wij samen met Consensio te Zuidlaren en op het gebied van subsidies met AC Adviseurs te Heerenveen. Door de nauwe samenwerking kan optUmaal haar cliënten ook op die specialistische terreinen optimaal bedienen. In alle gevallen geldt uiteraard dat u degene bent die beslist! Belastingbesparing is mooi, maar niet altijd leidend in de beslissing. Er zijn ook altijd andere factoren die een rol spelen. Aan u de uiteindelijke keuze, maar dan wel op basis van een volledig beeld! Als financieel adviseur begeleiden wij u hier graag bij.

Bel mij terug over advisering!

    Ik wil het graag hebben over: