Skip to main content Skip to search

Prognoses

prognoses optUmaal

FINANCIËLE PROGNOSE

Prognoses voor een vliegende start of een hogere versnelling. Financiële prognose, waarom? Niemand kan toch in de toekomst kijken? Terechte vragen en opmerkingen. Toch is een financiële prognose van groot belang. Voor starters omdat het hen helpt inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van hun plannen. Hoeveel omzet verwacht ik te kunnen genereren en waar baseer ik dat op? Hoeveel kosten ga ik maken en blijft er dan genoeg over om van te leven? Erg relevante vragen waar elke starter over nadenkt of in elk geval na zou moeten denken.

 

Prognoses maken de vertaalslag van een idee/visie naar het te verwachten resultaat. Voor starters en bestaande ondernemers met een financieringsbehoefte – bijvoorbeeld voor het verkrijgen van startkapitaal of voor de financiering van investeringen – is een financiële prognose een absolute must. Elke bank zal een gemotiveerd prognose willen zien om te kunnen bepalen of zij willen financieren of niet.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

optUmaal helpt u bij het opstellen van deze financiële prognose en beschikt over het programma Unit4 Prognose. Samen met u verwerkt optUmaal uw toekomstverwachtingen en stelt daarbij kritische en opbouwende vragen. Dit helpt u bij het presenteren van een reëel beeld, maakt u bewuster van de cijfers en van de haalbaarheid. Het is namelijk uw verhaal, uw idee en daarmee uw prognose! optUmaal helpt u om dat verhaal/dat idee te verwerken in een volwaardige financiële prognose waarmee u bij de bank/beoogde financier beslagen ten ijs komt.

Extra service

Als extra service voor bestaande cliënten kan optUmaal bij de door optUmaal opgestelde jaarrekeningen een beknopte prognose maken. Op basis van de jaarrekening en een aantal aannames voor de toekomst ontvangt de ondernemer een prognose op basis waarvan hij desgewenst bij kan sturen voor de toekomst.

Samen met ons naar uw toekomst kijken? Neem contact op!

    Ik wil het graag hebben over: