Skip to main content Skip to search

Prognoses

prognoses optUmaal

FINANCIËLE PROGNOSE

Prognoses voor een vliegende start of een hogere versnelling. Financiële prognose, waarom? Niemand kan toch in de toekomst kijken? Terechte vragen en opmerkingen. Toch is een financiële prognose van groot belang. Voor starters omdat het hen helpt inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van hun plannen. Hoeveel omzet verwacht ik te kunnen genereren en waar baseer ik dat op? Hoeveel kosten ga ik maken en blijft er dan genoeg over om van te leven? Erg relevante vragen waar elke starter over nadenkt of in elk geval na zou moeten denken.

 

Prognoses maken de vertaalslag van een idee/visie naar het te verwachten resultaat. Voor starters en bestaande ondernemers met een financieringsbehoefte – bijvoorbeeld voor het verkrijgen van startkapitaal of voor de financiering van investeringen – is een financiële prognose een absolute must. Elke bank zal een gemotiveerd prognose willen zien om te kunnen bepalen of zij willen financieren of niet.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

optUmaal helpt u bij het opstellen van deze financiële prognose en beschikt over het programma Unit4 Prognose. Samen met u verwerkt optUmaal uw toekomstverwachtingen en stelt daarbij kritische en opbouwende vragen. Dit helpt u bij het presenteren van een reëel beeld, maakt u bewuster van de cijfers en van de haalbaarheid. Het is namelijk uw verhaal, uw idee en daarmee uw prognose! optUmaal helpt u om dat verhaal/dat idee te verwerken in een volwaardige financiële prognose waarmee u bij de bank/beoogde financier beslagen ten ijs komt.

Extra service

Als extra service voor bestaande cliënten kan optUmaal bij de door optUmaal opgestelde jaarrekeningen een beknopte prognose maken. Op basis van de jaarrekening en een aantal aannames voor de toekomst ontvangt de ondernemer een prognose op basis waarvan hij desgewenst bij kan sturen voor de toekomst.

Samen met ons naar uw toekomst kijken? Neem contact op!

Ik wil het graag hebben over:

Beste bezoeker,

Op 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is een uitzonderlijke situatie met maatschappelijk zeer ingrijpende maatregelen. Wij zullen de gegeven adviezen volgen. Concreet hanteren wij daarom - in ieder geval tot 6 april 2020 - de volgende uitgangspunten.

Geen fysieke afspraken
We zullen geen fysieke afspraken meer plannen en alle reeds geplande afspraken afzeggen of uitstellen tot een later moment. Voor de afspraken inzake aangiftewerkzaamheden betekent dit dat wij onze cliënten zullen vragen de gegevens voor de aangifte dit jaar in onze brievenbus te deponeren. Wij zullen dit jaar de aangiften verzorgen zonder een fysieke afspraak. Dat is minder persoonlijk, maar het is niet anders in deze onwerkelijke tijd. Het opschuiven van deze werkzaamheden is niet wenselijk.

Bezetting kantoor/thuiswerken
Ingaande 16 maart zullen wij zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken achter te laten in de hal, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot
Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie het juiste te doen, verantwoording te nemen en wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte voor een ieder en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal