Skip to main content Skip to search

Ondernemer

u bent onderenemer
optUmaal belastingen

DOOR EN VOOR ONDERNEMERS

Er is lef nodig om te gaan ondernemen! Ondernemers zetten alle (sociale) zekerheid overboord om voor eigen rekening en risico “hun ding” te gaan doen. De verantwoordelijkheid is aanzienlijk. Niet alleen om te zorgen dat in het eigen gezin brood op de plank komt, maar ook om te zorgen voor brood op de plank bij de gezinnen van hun werknemers.

Bob heeft samen met zijn team het ondernemerschap door zijn aderen stromen en weten wat er allemaal bij het ondernemerschap komt kijken. Niet alleen administratief en belastingtechnisch, maar juist ook op het gebied van verantwoordelijkheden en het omgaan met een doorgaans niet constante inkomensstroom. Dat brengt uitdagingen en mogelijkheden met zich mee. optUmaal kan zich in uw situatie verplaatsen en u uit eigen ervaring van advies dienen.

ONDERNEMINGSVORMEN

Het maakt daarbij niet uit in welke vorm u onderneemt. optUmaal is van alle markten thuis en geeft bijvoorbeeld ook advies over de in uw situatie meest passende ondernemingsvorm. Elders op de website wordt specifiek aandacht besteed aan de DGA, maar ook met firmanten in een vennootschap onder firma (VOF), maten in een maatschap of ondernemers met personeel heeft optUmaal ruime ervaring.

optUmaal adviseert, begeleidt en ontzorgt onder andere op het gebied van administraties, jaarrekeningen, belastingen, salarisadministraties, pensioen, enzovoort. Onder specialismen leest u hier meer over, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken om onder het genot van een kopje koffie of thee eens te komen praten over de mogelijkheden!

Beste bezoeker,

Op 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is een uitzonderlijke situatie met maatschappelijk zeer ingrijpende maatregelen. Wij zullen de gegeven adviezen volgen. Concreet hanteren wij daarom - in ieder geval tot 6 april 2020 - de volgende uitgangspunten.

Geen fysieke afspraken
We zullen geen fysieke afspraken meer plannen en alle reeds geplande afspraken afzeggen of uitstellen tot een later moment. Voor de afspraken inzake aangiftewerkzaamheden betekent dit dat wij onze cliënten zullen vragen de gegevens voor de aangifte dit jaar in onze brievenbus te deponeren. Wij zullen dit jaar de aangiften verzorgen zonder een fysieke afspraak. Dat is minder persoonlijk, maar het is niet anders in deze onwerkelijke tijd. Het opschuiven van deze werkzaamheden is niet wenselijk.

Bezetting kantoor/thuiswerken
Ingaande 16 maart zullen wij zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken achter te laten in de hal, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot
Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie het juiste te doen, verantwoording te nemen en wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte voor een ieder en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal