Skip to main content Skip to search

Ons Team

Bob is de trotse eigenaar van optUmaal. Na zijn studie HBO Accountancy heeft hij als belastingadviseur gewerkt bij onder andere EY. In 2017 heeft hij zijn masterstudie Fiscaal Recht afgerond.

mr. Bob Wevers RB

Eigenaar / Register Belastingadviseur
Myranda optUmaal
Myranda heeft ruime ervaring bij grote belastingadvieskantoren. Na achtereenvolgens PwC, EY en BDO zet zij haar kennis en enthousiasme nu in voor optUmaal.

Myranda Landstra RB

Register Belastingadviseur
sammy van leeuwen - optUmaal
Sammy is onze jongste collega en loopt over van ambitie. Succesvol haar BBL studie afgerond, iets waar we trots op zijn.

Sammy van Leeuwen

Assistent-accountant
Jan Rosier
Jan heeft jarenlange werkervaring bij EY, maar houdt nu kantoor bij optUmaal. Samen werken wij hard voor onze eigen en voor elkaars cliënten.

mr. Jan Rosier

Fiscaal Jurist

Onze Visie

Het optimaal verrichten van fiscale en (financieel) administratieve diensten aan én voor onze cliënten zonder daarbij drempels op te werpen.

“Zonder daarbij drempels op te werpen” vraagt om een toelichting. Wij bedoelen daarmee dat cliënten geen drempel(s) mogen ervaren om contact met ons op te nemen. Als er vragen zijn, dan moeten cliënten niet aarzelen om de telefoon of de computer te pakken en ons die vragen te stellen.Natuurlijk kan het voorkomen dat de vraag zo complex of uitgebreid is, dat het extra werk met zich meebrengt. In die gevallen zullen wij vooraf aangeven dat het antwoord tot een aanvullende factuur zal leiden en hoe hoog die factuur naar verwachting zal zijn. Cliënten hebben dan de keuze of en zo ja, met welke diepgang zij een antwoord van ons wensen.

Over Ons

Uit de persoonlijke informatie bij onze foto’s blijkt het al een beetje: optUmaal heeft een team met jarenlange ervaring bij grote belastingadvieskantoren, aangevuld met jeugdig enthousiasme. De opgedane kennis en ervaring zetten wij nu in voor particuliere cliënten, cliënten in het midden- en kleinbedrijf en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Daarbij hanteren wij concurrerende tarieven. Door permanente educatie, studie en/of bijscholing blijven wij op de hoogte van actuele ontwikkelingen die wij – waar nodig – toepassen op onze cliënten. In ons maandelijks vaktechnisch overleg bespreken wij actuele casussen en delen wij ervaringen, jurisprudentie en opgedane kennis.

Onze Betrokkenheid

optUmaal is betrokken. Betrokken bij de cliënten die hun hun fiscale en administratieve lot min of meer in onze handen leggen. Dat schept verwachtingen en verplichtingen, maar bovenal schept het een band. Wij hopen dat het onze cliënten goed gaat en staan hen bij met raad en daad. In onze dienstverlening kijken wij ook naar de wereld om ons heen en daarom verrichten wij onze diensten zo veel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier. Onze dossiervoering is bijvoorbeeld digitaal om het gebruik van papier te beperken. Ook biedt optUmaal kansen aan studenten in de vorm van stageplaatsen of leerbanen. Het drukwerk – in onze branche toch nog niet helemaal te voorkomen – hebben wij laten verzorgen door Daat-Drenthe. Een sociale onderneming die arbeidsintegratie en dagactiviteiten biedt, onder andere in Assen.

historie optUmaal

GESCHIEDENIS VAN OPTUMAAL

optUmaal bestaat sinds februari 2008 en was de eenmanszaak van Bob Wevers. In 2010 is Bob samengegaan met Gert Oostra en hebben zij hun activiteiten samengevoegd in OostraWevers. In de daarop volgende jaren is OostraWevers doorgegroeid en fungeerde optUmaal als de persoonlijke B.V. van Bob. Met ingang van 1 juli 2017 zijn Bob en Gert afzonderlijk van elkaar verder gegaan en is Bob weer gaan ondernemen vanuit optUmaal samen met zijn collega’s Myranda, Sammy en Jan.

 

optUmaal is een RB-kantoor. RB staat voor Register Belastingadviseurs. Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richtingoverheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en
ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

optUmaal heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Meer weten over optUmaal en onze specialismen? Neem dan contact op of check de pagina over onze specialismen. We horen graag van u.

Beste bezoeker,

Op 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is een uitzonderlijke situatie met maatschappelijk zeer ingrijpende maatregelen. Wij zullen de gegeven adviezen volgen. Concreet hanteren wij daarom - in ieder geval tot 6 april 2020 - de volgende uitgangspunten.

Geen fysieke afspraken
We zullen geen fysieke afspraken meer plannen en alle reeds geplande afspraken afzeggen of uitstellen tot een later moment. Voor de afspraken inzake aangiftewerkzaamheden betekent dit dat wij onze cliënten zullen vragen de gegevens voor de aangifte dit jaar in onze brievenbus te deponeren. Wij zullen dit jaar de aangiften verzorgen zonder een fysieke afspraak. Dat is minder persoonlijk, maar het is niet anders in deze onwerkelijke tijd. Het opschuiven van deze werkzaamheden is niet wenselijk.

Bezetting kantoor/thuiswerken
Ingaande 16 maart zullen wij zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken achter te laten in de hal, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot
Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie het juiste te doen, verantwoording te nemen en wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte voor een ieder en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal