Skip to main content Skip to search

Ons Team

Jeroen Knol
Jeroen is onze meest recente aanwinst. Naast zijn werkzaamheden voor optUmaal volgt hij de BBL-opleiding Junior assistent-accountant aan het Drenthe College.

Jeroen Knol

Assistent relatiebeheerder
Bob Wevers - Optumaal
Bob is de trotse eigenaar van optUmaal. Na zijn studie HBO Accountancy heeft hij als belastingadviseur gewerkt bij onder andere EY. In 2017 heeft hij zijn masterstudie Fiscaal Recht afgerond.

mr. Bob Wevers RB

Eigenaar / Register Belastingadviseur
Landstra - Optumaal
Myranda heeft ruime ervaring bij grote belastingadvieskantoren. Na achtereenvolgens PwC, EY en BDO zet zij haar kennis en enthousiasme nu in voor optUmaal.

Myranda Landstra RB

Register Belastingadviseur
Sammy van Leeuwen
Sammy heeft in 2020 succesvol haar Associate Degree Accountancy afgerond. Daar zijn wij trots op. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze administratieve dienstverlening.

Sammy van Leeuwen

Junior relatiebeheerder

Onze Visie

Het optimaal verrichten van fiscale en (financieel) administratieve diensten aan én voor onze cliënten zonder daarbij drempels op te werpen.

“Zonder daarbij drempels op te werpen” vraagt om een toelichting. Wij bedoelen daarmee dat cliënten geen drempel(s) mogen ervaren om contact met ons op te nemen. Als er vragen zijn, dan moeten cliënten niet aarzelen om de telefoon of de computer te pakken en ons die vragen te stellen.Natuurlijk kan het voorkomen dat de vraag zo complex of uitgebreid is, dat het extra werk met zich meebrengt. In die gevallen zullen wij vooraf aangeven dat het antwoord tot een aanvullende factuur zal leiden en hoe hoog die factuur naar verwachting zal zijn. Cliënten hebben dan de keuze of en zo ja, met welke diepgang zij een antwoord van ons wensen.

Over Ons

Uit de persoonlijke informatie bij onze foto’s blijkt het al een beetje: optUmaal heeft een team met jarenlange ervaring bij grote belastingadvieskantoren, aangevuld met jeugdig enthousiasme. De opgedane kennis en ervaring zetten wij nu in voor particuliere cliënten, cliënten in het midden- en kleinbedrijf en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Daarbij hanteren wij concurrerende tarieven. Door permanente educatie, studie en/of bijscholing blijven wij op de hoogte van actuele ontwikkelingen die wij – waar nodig – toepassen op onze cliënten. In ons maandelijks vaktechnisch overleg bespreken wij actuele casussen en delen wij ervaringen, jurisprudentie en opgedane kennis.

Onze Betrokkenheid

optUmaal is betrokken. Betrokken bij de cliënten die hun hun fiscale en administratieve lot min of meer in onze handen leggen. Dat schept verwachtingen en verplichtingen, maar bovenal schept het een band. Wij hopen dat het onze cliënten goed gaat en staan hen bij met raad en daad. In onze dienstverlening kijken wij ook naar de wereld om ons heen en daarom verrichten wij onze diensten zo veel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier. Onze dossiervoering is bijvoorbeeld digitaal om het gebruik van papier te beperken. Ook biedt optUmaal kansen aan studenten in de vorm van stageplaatsen of leerbanen. Het drukwerk – in onze branche toch nog niet helemaal te voorkomen – hebben wij laten verzorgen door Daat-Drenthe. Een sociale onderneming die arbeidsintegratie en dagactiviteiten biedt, onder andere in Assen.

historie optUmaal

GESCHIEDENIS VAN OPTUMAAL

optUmaal bestaat sinds februari 2008 en was de eenmanszaak van Bob Wevers. In 2010 is Bob samengegaan met Gert Oostra en hebben zij hun activiteiten samengevoegd in OostraWevers. In de daarop volgende jaren is OostraWevers doorgegroeid en fungeerde optUmaal als de persoonlijke B.V. van Bob. Met ingang van 1 juli 2017 zijn Bob en Gert afzonderlijk van elkaar verder gegaan en is Bob weer gaan ondernemen vanuit optUmaal samen met zijn collega’s Myranda, Sammy en Jan.

 

optUmaal is een RB-kantoor. RB staat voor Register Belastingadviseurs. Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richtingoverheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en
ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

optUmaal heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Meer weten over optUmaal en onze specialismen? Neem dan contact op of check de pagina over onze specialismen. We horen graag van u.

Beste bezoeker,

Ondanks dat de wereld en dus ook Nederland nog altijd in de ban is van het coronavirusvirus, worden de maatregelen langzaamaan weer versoepeld en dat geldt ook voor ons protocol. Uiteraard zullen wij de gegeven adviezen blijven volgen. Concreet hanteren wij tot nader bericht de volgende uitgangspunten.

Fysieke afspraken na 1 juni 2020 onder voorwaarden weer mogelijk

Vanaf 1 juni 2020 zullen er onder voorwaarden weer fysieke afspraken gepland kunnen worden op ons kantoor. Daarbij geldt dan een maximaal aantal personen van vier tegelijkertijd (inclusief wijzelf). In onze spreekkamer is op die manier invulling te geven aan de 1,5 meter afstand. Sowieso geven wij elkaar de ruimte en schudden wij geen handen.

Het weer plannen van fysieke afspraken brengt onvermijdelijk met zich mee dat er bij ons op kantoor meer “verkeer” zal zijn. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan hygiëne, maar een virusvrije omgeving is door ons logischerwijs niet te garanderen. In dit kader doen wij een klemmend beroep op u om geen afspraken te plannen - danwel deze af te zeggen - wanneer u verkoudheids- of mogelijke coronaklachten hebt.

Bezetting kantoor/thuiswerken

Voorlopig werken wij nog wel zoveel mogelijk thuis. Daarnaast hebben wij een rooster opgesteld, zodat er tijdens kantooruren in ieder geval altijd één persoon op kantoor aanwezig is. Het biedt cliënten de mogelijkheid om stukken te brengen, indien deze niet in de brievenbus passen.

Tot slot

Dit protocol is onze poging in de gegeven situatie mee te bewegen met de ontwikkelingen, het juiste te doen en verantwoording te nemen. Wij vertrouwen daarbij op een ieders begrip.

Waar nodig sterkte en een hartelijke groet,

Het team van optUmaal