Skip to main content Skip to search

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy voor Bezoekers van optUmaal.nl.De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website optUmaal.nl bezoekt.

 1. Beheer

  De website optUmaal.nl staat onder beheer van optUmaal en Variera. De contactgegevens van optUmaal zijn te vinden op http://optUmaal.nl, Variera is te bereiken op info@variera.nl. optUmaal.nl is een handelsnaam van optUmaal.

 2. Gegevens van bezoekers

  2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan optUmaal.nl worden permanent bewaard
  2b optUmaal.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

  optUmaal.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan optUmaal.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 1. Cookies

  3a optUmaal.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en gebruik door personen van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan optUmaal.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 2. Vragen

  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij optUmaal.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 3. Disclaimer

  optUmaal.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
  De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst of informatie aanvraagt bij optUmaal.nl.

 4. Gegevens die door de klant verstrekt worden

  optUmaal.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de bestelling.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan optUmaal.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

 5. Gegevens verstrekken aan derden

  Gegevens die door de klant aan optUmaal.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 6. Beveiliging

  De gegevens die de klant aan optUmaal.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 7. Aanpassing van klantgegevens

  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. optUmaal.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door optUmaal.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.